De copyrights van deze website liggen bij Stichting Triatlon Hengelo Gld.

Het is niet toegestaan om korte citaten uit hier gepubliceerde artikelen voor eigen gebruik over te nemen. Ieder ander gebruik van materiaal op deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de redactie.